Công Ty TNHH Bất Động Sản Winland

[ad_1]

Công Ty TNHH Bất Động Sản Winland

Cong Ty TNHH Bat Dong San Winland
Mã Số Thuế: 5801467081
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 05 Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Ngọc Bảo
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bất Động Sản Winland

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bất Động Sản Winland?

✓ Trả lời: 5801467081

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bất Động Sản Winland?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bất Động Sản Winland chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bất Động Sản Winland?

✓ Trả lời: Số 05 Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bất Động Sản Winland là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Bảo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bất Động Sản Winland?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]