Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Xây Dựng New Ct

[ad_1]

Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Xây Dựng New Ct

Cong Ty TNHH Bat Dong San Va Xay Dung New Ct
Mã Số Thuế: 5801484873
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1A Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Quốc Triệu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Xây Dựng New Ct

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Xây Dựng New Ct?

✓ Trả lời: 5801484873

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Xây Dựng New Ct?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Xây Dựng New Ct chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Xây Dựng New Ct?

✓ Trả lời: 1A Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Xây Dựng New Ct là ai?

✓ Trả lời: Lê Quốc Triệu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Xây Dựng New Ct?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]