Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Thịnh Land

[ad_1]

Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Thịnh Land

Tiếng Anh:

GIA THINH LAND REAL ESTATE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Bat Dong San Gia Thinh Land
Mã Số Thuế: 5801487391
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 49 Chu Văn An, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Bùi Văn Thành
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Thịnh Land

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Thịnh Land?

✓ Trả lời: 5801487391

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Thịnh Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Thịnh Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Thịnh Land?

✓ Trả lời: 49 Chu Văn An, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Thịnh Land là ai?

✓ Trả lời: Bùi Văn Thành

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Thịnh Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]