Công Ty TNHH Baoloc Green Plateau

[ad_1]

Công Ty TNHH Baoloc Green Plateau

Cong Ty TNHH Baoloc Green Plateau
Mã Số Thuế: 5801460696
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 100A Xuân Diệu, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Bảo Huy
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Baoloc Green Plateau

Mã số thuế của Công Ty TNHH Baoloc Green Plateau?

✓ Trả lời: 5801460696

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Baoloc Green Plateau?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Baoloc Green Plateau chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Baoloc Green Plateau?

✓ Trả lời: Số 100A Xuân Diệu, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Baoloc Green Plateau là ai?

✓ Trả lời: Phạm Bảo Huy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Baoloc Green Plateau?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[ad_2]