Công Ty TNHH Bảo Ngôn Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Bảo Ngôn Lâm Đồng

Cong Ty TNHH Bao Ngon Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801461347
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 01 Mọ Kọ tổ 14, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Minh Quang
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bảo Ngôn Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bảo Ngôn Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801461347

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bảo Ngôn Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bảo Ngôn Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bảo Ngôn Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 01 Mọ Kọ tổ 14, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bảo Ngôn Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Phạm Minh Quang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bảo Ngôn Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]