Công Ty TNHH Bang Bang Bđs

[ad_1]

Công Ty TNHH Bang Bang Bđs

Cong Ty TNHH Bang Bang Bds
Mã Số Thuế: 5801486422
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 9 Tô Hiến Thành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trương Thị Hồng Nhung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bang Bang Bđs

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bang Bang Bđs?

✓ Trả lời: 5801486422

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bang Bang Bđs?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bang Bang Bđs chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bang Bang Bđs?

✓ Trả lời: Số 9 Tô Hiến Thành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bang Bang Bđs là ai?

✓ Trả lời: Trương Thị Hồng Nhung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bang Bang Bđs?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]