Công Ty TNHH B.o.n Skin Beauty House

[ad_1]

Công Ty TNHH B.o.n Skin Beauty House

Cong Ty TNHH B.o.n Skin Beauty House
Mã Số Thuế: 5801478485
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 16 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Mỹ Huyền
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH B.o.n Skin Beauty House

Mã số thuế của Công Ty TNHH B.o.n Skin Beauty House?

✓ Trả lời: 5801478485

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH B.o.n Skin Beauty House?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH B.o.n Skin Beauty House chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH B.o.n Skin Beauty House?

✓ Trả lời: 16 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH B.o.n Skin Beauty House là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH B.o.n Skin Beauty House?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]