Công Ty TNHH Artis Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Artis Đà Lạt

Tiếng Anh:

Artis Dalat Company Limited

Cong Ty TNHH Artis Da Lat
Mã Số Thuế: 5801463023
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 11 Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Chiêm Minh Dũng
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Artis Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Artis Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801463023

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Artis Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Artis Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Artis Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 11 Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Artis Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Chiêm Minh Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Artis Đà Lạt?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]