Công Ty TNHH Anna Gems

[ad_1]

Công Ty TNHH Anna Gems

Tiếng Anh:

Anna Gems Company Limited

Cong Ty TNHH Anna Gems
Mã Số Thuế: 5801460914
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 17/8 Lãnh Địa Đức Bà, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Thụy Mỹ Hằng
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Anna Gems

Mã số thuế của Công Ty TNHH Anna Gems?

✓ Trả lời: 5801460914

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Anna Gems?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Anna Gems chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Anna Gems?

✓ Trả lời: Số 17/8 Lãnh Địa Đức Bà, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Anna Gems là ai?

✓ Trả lời: Trần Thụy Mỹ Hằng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Anna Gems?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]