Công Ty TNHH Ánh Mai Bảo Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Ánh Mai Bảo Lộc

Tiếng Anh:

ANH MAI COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Anh Mai Bao Loc
Mã Số Thuế: 5801479087
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 72 Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Võ Thị Ánh Mai
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Ánh Mai Bảo Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Ánh Mai Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 5801479087

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Ánh Mai Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Ánh Mai Bảo Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Ánh Mai Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 72 Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Ánh Mai Bảo Lộc là ai?

✓ Trả lời: Võ Thị Ánh Mai

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Ánh Mai Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]