Công Ty TNHH Anh Kiệt Education

[ad_1]

Công Ty TNHH Anh Kiệt Education

Tiếng Anh:

Anh Kiet Education Company Limited

Cong Ty TNHH Anh Kiet Education
Mã Số Thuế: 5801462090
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 14B Nguyễn Du, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Quốc Việt
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Anh Kiệt Education

Mã số thuế của Công Ty TNHH Anh Kiệt Education?

✓ Trả lời: 5801462090

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Anh Kiệt Education?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Anh Kiệt Education chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Anh Kiệt Education?

✓ Trả lời: Số 14B Nguyễn Du, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Anh Kiệt Education là ai?

✓ Trả lời: Phạm Quốc Việt

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Anh Kiệt Education?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]