Công Ty TNHH Anasia Hotel

[ad_1]

Công Ty TNHH Anasia Hotel

Tiếng Anh:

Anasia Hotel Limited Company

Cong Ty TNHH Anasia Hotel
Mã Số Thuế: 5801450514
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 82 đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Trần Vị Thủy
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Anasia Hotel

Mã số thuế của Công Ty TNHH Anasia Hotel?

✓ Trả lời: 5801450514

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Anasia Hotel?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Anasia Hotel chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Anasia Hotel?

✓ Trả lời: 82 đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Anasia Hotel là ai?

✓ Trả lời: Trần Vị Thủy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Anasia Hotel?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]