Công Ty TNHH Anada Pine

[ad_1]

Công Ty TNHH Anada Pine

Tiếng Anh:

ANADA PINE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Anada Pine
Mã Số Thuế: 5801488067
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 27/2 Bis Hẻm Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Giang Thị Thúy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Anada Pine

Mã số thuế của Công Ty TNHH Anada Pine?

✓ Trả lời: 5801488067

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Anada Pine?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Anada Pine chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Anada Pine?

✓ Trả lời: Số 27/2 Bis Hẻm Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Anada Pine là ai?

✓ Trả lời: Giang Thị Thúy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Anada Pine?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]