Công Ty TNHH Anada Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Anada Đà Lạt

Cong Ty TNHH Anada Da Lat
Mã Số Thuế: 5801470743
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 27/2 Bis Hẻm Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Giang Thị Thúy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Anada Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Anada Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801470743

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Anada Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Anada Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Anada Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 27/2 Bis Hẻm Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Anada Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Giang Thị Thúy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Anada Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]