Công Ty TNHH An Phát 49

[ad_1]

Công Ty TNHH An Phát 49

Tiếng Anh:

AN PHAT 49 LIMITED LIABILITY COMPANY

Cong Ty TNHH An Phat 49
Mã Số Thuế: 5801485355
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 03 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Hữu Pha
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH An Phát 49

Mã số thuế của Công Ty TNHH An Phát 49?

✓ Trả lời: 5801485355

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH An Phát 49?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH An Phát 49 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH An Phát 49?

✓ Trả lời: 03 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH An Phát 49 là ai?

✓ Trả lời: Trần Hữu Pha

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH An Phát 49?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]