Công Ty TNHH An Gia Khang Ld

[ad_1]

Công Ty TNHH An Gia Khang Ld

Tiếng Anh:

AN GIA KHANG LD COMPANT LIMITED

Cong Ty TNHH An Gia Khang Ld
Mã Số Thuế: 5801484087
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 54/6 Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đinh Thị Mai Uyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH An Gia Khang Ld

Mã số thuế của Công Ty TNHH An Gia Khang Ld?

✓ Trả lời: 5801484087

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH An Gia Khang Ld?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH An Gia Khang Ld chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH An Gia Khang Ld?

✓ Trả lời: Số 54/6 Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH An Gia Khang Ld là ai?

✓ Trả lời: Đinh Thị Mai Uyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH An Gia Khang Ld?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]