Công Ty TNHH Amazing Show

[ad_1]

Công Ty TNHH Amazing Show

Tiếng Anh:

AMAZING SHOW COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Amazing Show
Mã Số Thuế: 5801482234
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 14 Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hoàng Yến
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Amazing Show

Mã số thuế của Công Ty TNHH Amazing Show?

✓ Trả lời: 5801482234

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Amazing Show?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Amazing Show chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Amazing Show?

✓ Trả lời: Số 14 Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Amazing Show là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hoàng Yến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Amazing Show?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]