Công Ty TNHH 17789

[ad_1]

Công Ty TNHH 17789

Cong Ty TNHH 17789
Mã Số Thuế: 5801468582
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thửa đất số 581A, Tờ Bản Đồ 46D Đường Mai Xuân Thưởng, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 30-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Quốc Trưởng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH 17789

Mã số thuế của Công Ty TNHH 17789?

✓ Trả lời: 5801468582

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH 17789?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH 17789 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH 17789?

✓ Trả lời: Thửa đất số 581A, Tờ Bản Đồ 46D Đường Mai Xuân Thưởng, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH 17789 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Trưởng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH 17789?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]