Công Ty TNHH 136 Hht

[ad_1]

Công Ty TNHH 136 Hht

Cong Ty TNHH 136 Hht
Mã Số Thuế: 5801485411
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 136 Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 31-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Phi Vân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH 136 Hht

Mã số thuế của Công Ty TNHH 136 Hht?

✓ Trả lời: 5801485411

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH 136 Hht?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH 136 Hht chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH 136 Hht?

✓ Trả lời: Số 136 Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH 136 Hht là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Phi Vân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH 136 Hht?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]