Công Ty CP Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Bee Hero

[ad_1]

Công Ty CP Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Bee Hero

Tiếng Anh:

Bee Hero Training And Education Consulting Corporation

Cong Ty CP Tu Van Giao Duc Va Dao Tao Bee Hero
Mã Số Thuế: 5801463753
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 73 Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Huyền Trân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty CP Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Bee Hero

Mã số thuế của Công Ty CP Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Bee Hero?

✓ Trả lời: 5801463753

Số điện thoại liên hệ Công Ty CP Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Bee Hero?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty CP Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Bee Hero chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty CP Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Bee Hero?

✓ Trả lời: 73 Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty CP Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Bee Hero là ai?

✓ Trả lời: Trần Huyền Trân

Ngành nghề chính của Công Ty CP Tư Vấn Giáo Dục Và Đào Tạo Bee Hero?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]