Công Ty Cổ Phần Ylang Real Estate

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Ylang Real Estate

Tiếng Anh:

Ylang Real Estate Corporation

Cong Ty Co Phan Ylang Real Estate
Mã Số Thuế: 5801462686
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 8/1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Dưỡng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Ylang Real Estate

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Ylang Real Estate?

✓ Trả lời: 5801462686

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Ylang Real Estate?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Ylang Real Estate chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Ylang Real Estate?

✓ Trả lời: Số 8/1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Ylang Real Estate là ai?

✓ Trả lời: Phạm Dưỡng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Ylang Real Estate?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]