Công Ty Cổ Phần Ylang Hospitality

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Ylang Hospitality

Tiếng Anh:

Ylang Hospitality Corporation

Cong Ty Co Phan Ylang Hospitality
Mã Số Thuế: 5801462608
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 8/1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đình Khải
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Ylang Hospitality

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Ylang Hospitality?

✓ Trả lời: 5801462608

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Ylang Hospitality?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Ylang Hospitality chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Ylang Hospitality?

✓ Trả lời: Số 8/1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Ylang Hospitality là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Khải

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Ylang Hospitality?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]