Công Ty Cổ Phần Ylang Group

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Ylang Group

Tiếng Anh:

Ylang Group Corporation

Cong Ty Co Phan Ylang Group
Mã Số Thuế: 5801460784
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 8/1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Ngô Quốc Thắng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Ylang Group

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Ylang Group?

✓ Trả lời: 5801460784

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Ylang Group?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Ylang Group chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Ylang Group?

✓ Trả lời: Số 8/1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Ylang Group là ai?

✓ Trả lời: Phạm Ngô Quốc Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Ylang Group?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]