Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sen Hạ Lâm Viên

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sen Hạ Lâm Viên

Tiếng Anh:

SEN HA LAM VIEN CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Xay Dung Sen Ha Lam Vien
Mã Số Thuế: 5801486768
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô B20 khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hữu Hà
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sen Hạ Lâm Viên

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sen Hạ Lâm Viên?

✓ Trả lời: 5801486768

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sen Hạ Lâm Viên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sen Hạ Lâm Viên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sen Hạ Lâm Viên?

✓ Trả lời: Lô B20 khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sen Hạ Lâm Viên là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Hà

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sen Hạ Lâm Viên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]