Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Phú Gia Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Phú Gia Đà Lạt

Cong Ty Co Phan Xay Dung Hoang Phu Gia Da Lat
Mã Số Thuế: 5801465197
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Gốc 35,74, 76, 77 Tờ bản đố số 13(C49-I-(21e), Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Bùi Thụy Phương Thanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Phú Gia Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Phú Gia Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801465197

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Phú Gia Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Phú Gia Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Phú Gia Đà Lạt?

✓ Trả lời: Gốc 35,74, 76, 77 Tờ bản đố số 13(C49-I-(21e), Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Phú Gia Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Bùi Thụy Phương Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Phú Gia Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]