Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong Điền

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong Điền

Tiếng Anh:

An Phong Dien Construction Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Xay Dung An Phong Dien
Mã Số Thuế: 5801462809
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 84/7 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Thanh Hải
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong Điền

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong Điền?

✓ Trả lời: 5801462809

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong Điền?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong Điền chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong Điền?

✓ Trả lời: Số 84/7 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong Điền là ai?

✓ Trả lời: Trần Thanh Hải

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong Điền?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]