Công Ty Cổ Phần Vitechcons

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Vitechcons

Cong Ty Co Phan Vitechcons
Mã Số Thuế: 5801480999
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 32/24/12 Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 03-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Dương Bảo Bảo
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Vitechcons

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Vitechcons?

✓ Trả lời: 5801480999

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Vitechcons?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Vitechcons chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Vitechcons?

✓ Trả lời: 32/24/12 Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Vitechcons là ai?

✓ Trả lời: Dương Bảo Bảo

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Vitechcons?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]