Công Ty Cổ Phần Việt Linh Group

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Việt Linh Group

Tiếng Anh:

VL JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Viet Linh Group
Mã Số Thuế: 5801486359
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 13 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Thanh Vân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Việt Linh Group

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Việt Linh Group?

✓ Trả lời: 5801486359

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Việt Linh Group?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Việt Linh Group chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Việt Linh Group?

✓ Trả lời: 13 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Việt Linh Group là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Việt Linh Group?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]