Công Ty Cổ Phần Vdv Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Vdv Đà Lạt

Tiếng Anh:

Vdv Dalat Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Vdv Da Lat
Mã Số Thuế: 5801461890
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 02 Hồ Tùng Mậu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Phương Trúc Vy
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Vdv Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Vdv Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801461890

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Vdv Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Vdv Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Vdv Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 02 Hồ Tùng Mậu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Vdv Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Trần Phương Trúc Vy

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Vdv Đà Lạt?

✓ Trả lời: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

[ad_2]