Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Số 5

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Số 5

Cong Ty Co Phan Vat Lieu Xay Dung So 5
Mã Số Thuế: 5801472187
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 280 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: PHAN HUY TUẤN
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Số 5

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Số 5?

✓ Trả lời: 5801472187

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Số 5?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Số 5 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Số 5?

✓ Trả lời: 280 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Số 5 là ai?

✓ Trả lời: PHAN HUY TUẤN

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Số 5?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]