Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Bất Động Sản An Phong

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Bất Động Sản An Phong

Cong Ty Co Phan Tu Van Va Phat Trien Bat Dong San An Phong
Mã Số Thuế: 5801461548
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 117/4 Trường An, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Tăng Trung Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Bất Động Sản An Phong

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Bất Động Sản An Phong?

✓ Trả lời: 5801461548

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Bất Động Sản An Phong?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Bất Động Sản An Phong chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Bất Động Sản An Phong?

✓ Trả lời: Số 117/4 Trường An, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Bất Động Sản An Phong là ai?

✓ Trả lời: Tăng Trung Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Bất Động Sản An Phong?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]