Công Ty Cổ Phần Tư Vấn-đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển An Thịnh 79

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn-đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển An Thịnh 79

Cong Ty Co Phan Tu Van-dau Tu Xay Dung Va Phat Trien An Thinh 79
Mã Số Thuế: 5801466271
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 29 Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Nhân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Tư Vấn-đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển An Thịnh 79

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn-đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển An Thịnh 79?

✓ Trả lời: 5801466271

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn-đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển An Thịnh 79?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn-đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển An Thịnh 79 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn-đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển An Thịnh 79?

✓ Trả lời: Số 29 Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn-đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển An Thịnh 79 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Nhân

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn-đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển An Thịnh 79?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]