Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hoàng Anh Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hoàng Anh Đà Lạt

Tiếng Anh:

HOANGANH DALAT DESIGN CONSULTANCY, INVESTMENT AND TOURISM DEVELOPMENT JSC

Cong Ty Co Phan Tu Van, Dau Tu Va Phat Trien Du Lich Hoang Anh Da Lat
Mã Số Thuế: 5801480075
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 29/1 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Quốc Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hoàng Anh Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hoàng Anh Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801480075

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hoàng Anh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hoàng Anh Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hoàng Anh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 29/1 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hoàng Anh Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Trần Quốc Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hoàng Anh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]