Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Blao Group

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Blao Group

Tiếng Anh:

Blao Group Development Investment Consulting Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Tu Van Dau Tu Phat Trien Blao Group
Mã Số Thuế: 5801461731
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 131, Đường Bùi Thị Xuân, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đặng Duy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Blao Group

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Blao Group?

✓ Trả lời: 5801461731

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Blao Group?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Blao Group chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Blao Group?

✓ Trả lời: Số 131, Đường Bùi Thị Xuân, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Blao Group là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đặng Duy

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Blao Group?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]