Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Anh Đào

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Anh Đào

Tiếng Anh:

Anh Dao Medai And Event Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Va Su Kien Anh Dao
Mã Số Thuế: 5801467839
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 34 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Công Thừa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Anh Đào

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Anh Đào?

✓ Trả lời: 5801467839

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Anh Đào?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Anh Đào chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Anh Đào?

✓ Trả lời: Số 34 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Anh Đào là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Công Thừa

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Anh Đào?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]