Công Ty Cổ Phần Trường Phát Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Trường Phát Đà Lạt

Tiếng Anh:

Truong Phat Da Lat Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Truong Phat Da Lat
Mã Số Thuế: 5801462848
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 148 đường Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Ngô Việt Nga
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Trường Phát Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Trường Phát Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801462848

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Trường Phát Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Trường Phát Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Trường Phát Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 148 đường Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Trường Phát Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Ngô Việt Nga

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Trường Phát Đà Lạt?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]