Công Ty Cổ Phần Trí Minh Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Trí Minh Đà Lạt

Tiếng Anh:

Tri Minh Da Lat Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Tri Minh Da Lat
Mã Số Thuế: 5801469226
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 125 Tổ Lâm Văn Thạnh, Quốc lộ 20, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Vương Trâm
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Trí Minh Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Trí Minh Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801469226

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Trí Minh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Trí Minh Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Trí Minh Đà Lạt?

✓ Trả lời: 125 Tổ Lâm Văn Thạnh, Quốc lộ 20, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Trí Minh Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Lê Vương Trâm

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Trí Minh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

[ad_2]