Công Ty Cổ Phần Toàn Phát Sg

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Toàn Phát Sg

Tiếng Anh:

TOAN PHAT SG JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Toan Phat Sg
Mã Số Thuế: 5801482890
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 100 Tân Phú 1, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Toàn Phát Sg

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Toàn Phát Sg?

✓ Trả lời: 5801482890

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Toàn Phát Sg?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Toàn Phát Sg chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Toàn Phát Sg?

✓ Trả lời: Số 100 Tân Phú 1, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Toàn Phát Sg là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Toàn Phát Sg?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]