Công Ty Cổ Phần Toàn Hưng Thịnh Lđ

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Toàn Hưng Thịnh Lđ

Cong Ty Co Phan Toan Hung Thinh Ld
Mã Số Thuế: 5801463834
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 05 Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đỗ Ngọc Hiểu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Toàn Hưng Thịnh Lđ

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Toàn Hưng Thịnh Lđ?

✓ Trả lời: 5801463834

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Toàn Hưng Thịnh Lđ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Toàn Hưng Thịnh Lđ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Toàn Hưng Thịnh Lđ?

✓ Trả lời: Số 05 Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Toàn Hưng Thịnh Lđ là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Ngọc Hiểu

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Toàn Hưng Thịnh Lđ?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]