Công Ty Cổ Phần Tm Dv Dl Minh Châu

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Tm Dv Dl Minh Châu

Tiếng Anh:

MINH CHAU TRAVEL TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Tm Dv Dl Minh Chau
Mã Số Thuế: 5801486140
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 294A đường Trần Phú, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trương Văn Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Tm Dv Dl Minh Châu

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tm Dv Dl Minh Châu?

✓ Trả lời: 5801486140

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Tm Dv Dl Minh Châu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tm Dv Dl Minh Châu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tm Dv Dl Minh Châu?

✓ Trả lời: Số 294A đường Trần Phú, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Tm Dv Dl Minh Châu là ai?

✓ Trả lời: Trương Văn Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Tm Dv Dl Minh Châu?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]