Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Master Life

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Master Life

Tiếng Anh:

Master Life Trade Services Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu Master Life
Mã Số Thuế: 5801450200
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 521 Đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Đoàn Phú Lâm
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Master Life

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Master Life?

✓ Trả lời: 5801450200

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Master Life?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Master Life chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Master Life?

✓ Trả lời: Số 521 Đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Master Life là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Phú Lâm

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Master Life?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]