Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch An Lâm Hà

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch An Lâm Hà

Tiếng Anh:

AN LAM HA TRADING SERVICE TOURISM JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu Du Lich An Lam Ha
Mã Số Thuế: 5801480269
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tầng 2, Nhà số 112 đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phan Thị Quốc Hương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch An Lâm Hà

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch An Lâm Hà?

✓ Trả lời: 5801480269

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch An Lâm Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch An Lâm Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch An Lâm Hà?

✓ Trả lời: Tầng 2, Nhà số 112 đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch An Lâm Hà là ai?

✓ Trả lời: Phan Thị Quốc Hương

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch An Lâm Hà?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]