Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Mộc An

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Mộc An

Cong Ty Co Phan Thuc Pham Moc An
Mã Số Thuế: 5801487909
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 56/2 Trường Sơn, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đức Huấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Mộc An

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Mộc An?

✓ Trả lời: 5801487909

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Mộc An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Mộc An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Mộc An?

✓ Trả lời: 56/2 Trường Sơn, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Mộc An là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Huấn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Mộc An?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]