Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dalatte

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dalatte

Tiếng Anh:

DALATTE FOOD JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Thuc Pham Dalatte
Mã Số Thuế: 5801481960
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Suối Thông C1, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Ngô Văn Thanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dalatte

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dalatte?

✓ Trả lời: 5801481960

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dalatte?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dalatte chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dalatte?

✓ Trả lời: Thôn Suối Thông C1, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dalatte là ai?

✓ Trả lời: Ngô Văn Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dalatte?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]