Công Ty Cổ Phần Thế Giới In Màu

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Thế Giới In Màu

Tiếng Anh:

COLOR PRINTING WORLD JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan The Gioi In Mau
Mã Số Thuế: 5801484626
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 222 Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phan Lê Văn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Thế Giới In Màu

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thế Giới In Màu?

✓ Trả lời: 5801484626

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Thế Giới In Màu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thế Giới In Màu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thế Giới In Màu?

✓ Trả lời: 222 Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thế Giới In Màu là ai?

✓ Trả lời: Phan Lê Văn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Thế Giới In Màu?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]