Công Ty Cổ Phần Thành Trung Land

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Thành Trung Land

Cong Ty Co Phan Thanh Trung Land
Mã Số Thuế: 5801480773
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 21A-21B Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 01-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Hiếu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Thành Trung Land

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thành Trung Land?

✓ Trả lời: 5801480773

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Thành Trung Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thành Trung Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thành Trung Land?

✓ Trả lời: 21A-21B Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thành Trung Land là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Hiếu

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Thành Trung Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]