Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Ân Phát

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Ân Phát

Tiếng Anh:

THIEN AN PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Tap Doan Thien An Phat
Mã Số Thuế: 5801471715
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: A12 Ngô Gia Tự, Tổ Thái An, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN HUY CHINH
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Ân Phát

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Ân Phát?

✓ Trả lời: 5801471715

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Ân Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Ân Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Ân Phát?

✓ Trả lời: A12 Ngô Gia Tự, Tổ Thái An, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Ân Phát là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN HUY CHINH

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Ân Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]