Công Ty Cổ Phần T S T Việt Nam

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần T S T Việt Nam

Cong Ty Co Phan T S T Viet Nam
Mã Số Thuế: 5801479305
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 59 Phan Như Thạch, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Vũ Cao Cường
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần T S T Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần T S T Việt Nam?

✓ Trả lời: 5801479305

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần T S T Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần T S T Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần T S T Việt Nam?

✓ Trả lời: 59 Phan Như Thạch, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần T S T Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Vũ Cao Cường

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần T S T Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]