Công Ty Cổ Phần Sunrise Dasar

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Sunrise Dasar

Tiếng Anh:

SUNRISE DASAR JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Sunrise Dasar
Mã Số Thuế: 5801485531
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 33 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 01-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hồ Công Hiệp
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Sunrise Dasar

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sunrise Dasar?

✓ Trả lời: 5801485531

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Sunrise Dasar?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sunrise Dasar chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sunrise Dasar?

✓ Trả lời: Số 33 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Sunrise Dasar là ai?

✓ Trả lời: Hồ Công Hiệp

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Sunrise Dasar?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]