Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Mai Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Mai Đà Lạt

Tiếng Anh:

Mai Da Lat Eco Resort Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Sinh Thai Nghi Duong Mai Da Lat
Mã Số Thuế: 5801463626
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 106 Liên Kế, Khu quy hoạch Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Thị Tuyết Mai
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Mai Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Mai Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801463626

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Mai Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Mai Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Mai Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 106 Liên Kế, Khu quy hoạch Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Mai Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Tuyết Mai

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Mai Đà Lạt?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]